Joanna Żurkowska- Jestem psychologiem, terapeutą ( muzykoterapia i psychodrama kliniczna / psychoterapia muzyczna, interwencja kryzysowa, socjoterapia, terapia pedagogiczna), psychoterapeutą w trakcie szkolenia (psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym). 

Umiejętności zawodowe w  obszarze pracy terapeutycznej rozwijałam m.in.  w Laboratorium Psychoedukacji, Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, Centrum Szkoleniowym Muzykoterapii i Psychodramy Klinicznej, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyłam również Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem realizatorem programów rekomendowanych  przez PARPA, IPiN, KBPN w zakresie profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rozwijania kompetencji wychowawczych dla rodziców . Obecnie w trakcie  specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ.

Od 2010 roku zajmuję się pomocą psychologiczną, terapeutyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży.    Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych (PS, SP, SPP, PPP, MOS), medycznych (oddziały psychiatryczne, oddziały opieki długoterminowej, poradnie zdrowia psychicznego), pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, świetlicach socjoterapeutycznych.

Mam wielkie szczęście i przywilej pracować z ludźmi towarzysząc im w drodze osobistego rozwoju. Jest to nie tylko mój zawód ale i ogromna pasja, która od lat mnie zachwyca. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście i autentyczny kontakt z drugą osobą, który umożliwia towarzyszenie jej w sposób uważny, akceptujący  jej niepowtarzalność doświadczania siebie i świata. Celem pomocy jest dla mnie  wzrost i rozwój osoby a przede wszystkim zwiększenie u osoby przyjmującej pomoc zdolności do pomagania samej sobie.

Od sześciu lat  podążam drogą medytacji chrześcijańskiej, jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy Opactwie Benedyktynów w Lubiniu, który stanowi dla mnie centrum rozwoju duchowego. Uwielbiam poznawać nowe miejsca i ludzi, być w drodze. Kocham muzykę, w wolnych chwilach gram na pianinie.

Pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W Centrum Camino prowadzę konsultacje / poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysowąterapię, coaching rodzicielski/ wychowawczy, wsparcie duchowe.

Kontakt: joannazurkowska@interia.pl;  tel. 697140983

Agnieszka Matera- Jestem psychologiem, certyfikowanym coachem i praktykiem terapii BSFT. Pomocą psychologiczną zajmuję się od 2007 roku, prowadząc sesje indywidualne, jak również warsztaty. Wielką radość daje mi wspieranie innych w budowaniu świadomego i spełnionego życia. Aby jak najlepiej realizować to powołanie, podnoszę moje kompetencje podczas szkoleń i superwizji. Uczyłam się m.in. w Instytucie Terapii Gestalt, Studium Terapii przez Sztukę, Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a także CivisPlus w Grecji i Vereinigung für psychotherapeutische Fort- und Weiterbildung w Niemczech. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, prowadzonego przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association EBTA i Solution Focused Brief Therapy Association SFBTA.

Duży wpływ na moje życie i pracę wywarła praktyka uważności w codziennym życiu, którą poznałam, podążając ścieżką medytacji chrześcijańskiej. Nauczyła mnie ona dostrzegać małe cuda, które co dzień się zdarzają i przyjmować z wdzięcznością wszystko, co otrzymuję. Interesuję się podejściami kontemplacyjnymi w psychologii i terapeutycznym wpływem medytacji chrześcijańskiej.

Kocham Bliski Wschód, muzykę reggae i dziką przyrodę. Ważną częścią mojego życia są podróże i spotkania z ludźmi, których Bóg stawia na mojej drodze w różnych miejscach świata.

W Camino prowadzę interwencję kryzysową, konsultacje psychologiczne, terapię BSFT, coaching oraz wsparcie duchowe. Oferuję sesje indywidualne, dla par i dla zespołów.

Kontakt: agni.matera@gmail.com, tel. 503912950

Agnieszka Bocian- Jestem z wykształcenia pedagogiem i ekonomistą. Na co dzień pracuję w firmie kurierskiej, gdzie poza pracą administracyjno-rozliczeniową, prowadzę szkolenia wewnętrzne w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz podstaw coachingu. Oba obszary są bardzo ważne dla mnie – pierwszy pomaga mi widzieć w stresie sprzymierzeńca, który napędza do działania lub jest ważnym przekaźnikiem informacji o odpoczynku, zwolnieniu, wprowadzeniu zmian w codzienności. Drugi temat – coaching, pozwala rozwijać siebie i pracowników w partnerski sposób, wierząc, że wszyscy jesteśmy mądrzy, dobrzy i kreatywni. 

Ukończyłam Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego; wiedzę i umiejętności coachingowe zgłębiałam podczas  szkolenia CoachWise Essentials Program oraz w Akademii Greencoachingu. Ukończyłam między innymi szkolenie z redukcji stresu NoStress w Fundacji Jedność oraz Pierwszą Pomoc Psychologiczną w Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu.

W Camino prowadzę rozmowy coachingowe oraz udzielam pierwszej pomocy psychologicznej, jako konsultant kryzysowy,

Praktykuję medytację chrześcijańską, uwielbiam aktywność fizyczną, szczególnie taniec.

Kontakt do mnie: agnieszkabocian@gmail.com, tel. 512-03-13-03

Mariusz Zatylny – Od 2019 roku jestem świeckim członkiem zakonu mniszego – oblatem klasztoru oo. Benedyktynów w Lubiniu, znanym m.in. z Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej (miejsca dialogu międzyreligijnego). Korzystam z dobrodziejstw duchowych rodziny benedyktyńskiej w stałej formacji osobistej, w tym opieki ojca duchownego zgodne z tradycją zakonu.

Przez 14 lat do 2012 roku byłem członkiem międzynarodowej ekumenicznej wspólnoty Chemin Neuf, łączącej doświadczenie odnowy charyzmatycznej z duchowością i formacją ignacjańską (jezuicką). Regularnie odbywałem ćwiczenia duchowne wg metody św. Ignacego Loyoli (w tym 30-dniowe rekolekcje w ciszy w 1997r). Uczestniczyłem w życiu i misjach ewangelizacyjnych wspólnoty we Francji, Republice Demokratycznej Kongo, Republice Czeskiej oraz w Polsce.

Jestem inicjatorem i opiekunem małej wspólnoty Winnego Krzewu (włączonej w nurt Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej) promującej powszechne braterstwo i dialog dla światowego pokoju i współistnienia oraz ekologię integralną.

Mam doświadczenie wychodzenia z kryzysów osobistych w oparciu o terapię indywidualną, ale i religijne narzędzia wsparcia (rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego wg metody „Siloe” i „Anamnese”). Praktykuję modlitwę głębi (centerig prayer) wg metody o.Thomasa Keatinga OSCO. Zajmuję się braterskim „towarzyszeniem duchowym” – pomocą w rozeznaniu sytuacji życiowej w kontekście życia modlitewnego.

Jestem architektem, przedsiębiorcą, od 22 lat szczęśliwym mężem, ojcem 5 dzieci. Lubię kontemplować piękno ludzi i świata oraz rozwijać ich dobre strony realizując dobre projekty.

Kontakt do mnie : ma.zatylny@gmail.com, Tel. 606 295 432

Ks. Arkadiusz Lechowski – duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, kierownik duchowy, pedagog, terapeuta pracujący w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy), polegającą w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji celu. Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kierujący się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddający swoją pracę superwizji.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

W ramach Camino prowadzi, terapię BSFT, interwencję kryzysową, oraz wsparcie duchowe – sesje indywidualne i dla par. W celu umówienia się na spotkanie można kontaktować się z Pokojem Pierwszego Kontaktu Centrum SŁużby Rodzinie, pod nr. tel.: + 48 607 131 131