Joanna Dębska – Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą interwencji kryzysowej (psychoterapia integracyjna; muzykoterapia i psychodrama kliniczna / psychoterapia muzyczna, interwencja kryzysowa, socjoterapia, terapia pedagogiczna)

Ukończyłam studia psychologiczne o specjalności: psychologia rodziny, rozwoju i edukacji na Uniwersytecie Łódzkim. Umiejętności zawodowe w  obszarze pracy terapeutycznej rozwijałam m.in.  w Laboratorium Psychoedukacji, Centrum Szkoleniowym Muzykoterapii Klinicznej i Psychodramy (akredytacja Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego SNP PTP) , Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Ukończyłam również studia podyplomowe z socjoterapii (UKW w Bydgoszczy) oraz Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem realizatorem programów rekomendowanych  przez PARPA, IPiN, KBPN w zakresie profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej oraz rozwijania kompetencji wychowawczych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Obecnie odbywam  specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ (Centrum Kształcenia Medycznego Ministerstwa Zdrowia).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych (PS, SP, SPP, PPP, MOS), medycznych (oddziały psychiatryczne, oddziały opieki długoterminowej, poradnia zdrowia psychicznego), pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, świetlicach socjoterapeutycznych oraz prowadząc prywatną praktykę.

Od 2010 roku zajmuję się pomocą psychologiczną, terapeutyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Pomagam osobom, które  szukają wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami w  realizacji  celów rozwojowych  na poszczególnych etapach życia, dotyczących istotnych jego obszarów (bliskich relacji, pracy zawodowej, psychicznego dobrostanu, wypełnianiu  ważnych ról życiowych), doświadczają różnego rodzaju kryzysów związanych ze zmianą sytuacji życiowej,  doświadczają dyskomfortu psychicznego  związanego ze stresem, napięciem lub lękiem, obniżonym nastrojem.

Moja praca z dziećmi i młodzieżą dotyczy między innymi takich obszarów jak: fobia szkolna, kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, zaburzenia nastroju, zaburzenia  zachowania, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia emocjonalne, trudna sytuacja rodzinna (konflikty, żałoba, choroba przewlekła, rozwód rodziców, zmiana szkoły, przeprowadzka, przyjście na świat rodzeństwa). Prowadzę także  konsultacje dla rodziców   / opiekunów w zakresie rozwijania kompetencji rodzicielskich i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

W pracy integruję różne podejścia terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem nurtu humanistyczno – egzystencjalnego, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), ,,music psychoteraphy” oraz technik uważności i terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Sposób pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i zasobów Klienta. Pracuję zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Mam wielkie szczęście i przywilej pracować z ludźmi towarzysząc im w drodze osobistego rozwoju. Jest to nie tylko mój zawód ale i ogromna pasja, która od lat mnie zachwyca. W pracy ważne jest dla mnie indywidualne podejście i autentyczny kontakt z drugą osobą, który umożliwia towarzyszenie jej w sposób uważny, akceptujący  jej niepowtarzalność doświadczania siebie i świata. Celem pomocy jest dla mnie  wzrost i rozwój osoby a przede wszystkim zwiększenie u osoby przyjmującej pomoc zdolności do pomagania samej sobie

Od 2014 roku podążam drogą medytacji chrześcijańskiej, jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej przy Opactwie Benedyktynów w Lubiniu, który stanowi dla mnie centrum rozwoju duchowego.Uwielbiam poznawać nowe miejsca i ludzi, być w drodze. Kocham muzykę, w wolnych chwilach gram na pianinie.

W Centrum Camino prowadzę konsultacje / poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysowąterapię dorosłych dzieci i młodzieży, coaching rodzicielski

Kontakt: joannazurkowska@interia.pl;  tel. 697140983

Agnieszka Matera- Jestem psychologiem, certyfikowanym coachem i praktykiem terapii krótkoterminowej. Pomocą psychologiczną zajmuję się od 2007 roku, prowadząc sesje indywidualne, jak również warsztaty. Wielką radość daje mi wspieranie innych w budowaniu świadomego i spełnionego życia. Aby jak najlepiej realizować to powołanie, podnoszę moje kompetencje podczas szkoleń i superwizji. Uczyłam się m.in. w Instytucie Terapii Gestalt, Studium Terapii przez Sztukę, Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, a także CivisPlus w Grecji i Vereinigung für psychotherapeutische Fort- und Weiterbildung w Niemczech. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, prowadzonego przez superwizorów Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz doświadczonych psychoterapeutów i superwizorów European Brief Therapy Association EBTA i Solution Focused Brief Therapy Association SFBTA.

Duży wpływ na moje życie i pracę wywarła praktyka uważności w codziennym życiu, którą poznałam, podążając ścieżką medytacji chrześcijańskiej. Nauczyła mnie ona dostrzegać małe cuda, które co dzień się zdarzają i przyjmować z wdzięcznością wszystko, co otrzymuję. Interesuję się podejściami kontemplacyjnymi w psychologii i terapeutycznym wpływem medytacji chrześcijańskiej.

Kocham Bliski Wschód, muzykę reggae i dziką przyrodę. Ważną częścią mojego życia są podróże i spotkania z ludźmi, których Bóg stawia na mojej drodze w różnych miejscach świata.

W Camino prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową oraz coaching. Oferuję sesje indywidualne i dla par. Pomagam w takich obszarach, jak niskie poczucie własnej wartości, trudności w bliskich relacjach, doświadczanie stresu, lęku, depresji (także poporodowej), cierpienie psychologiczne z powodu niepłodności, uzależnienia (także od nowych technologii). Jako coach wspieram w odkrywaniu powołania życiowego i zawodowego, rozwoju zawodowym, jak również w działaniach społecznych.

Kontakt: agni.matera@gmail.com, tel. 503912950

Agnieszka Bocian- Jestem z wykształcenia pedagogiem i ekonomistą. Na co dzień pracuję w firmie kurierskiej, gdzie poza pracą administracyjno-rozliczeniową, prowadzę szkolenia wewnętrzne w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz podstaw coachingu. Oba obszary są bardzo ważne dla mnie – pierwszy pomaga mi widzieć w stresie sprzymierzeńca, który napędza do działania lub jest ważnym przekaźnikiem informacji o odpoczynku, zwolnieniu, wprowadzeniu zmian w codzienności. Drugi temat – coaching, pozwala rozwijać siebie i pracowników w partnerski sposób, wierząc, że wszyscy jesteśmy mądrzy, dobrzy i kreatywni. 

Ukończyłam Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego; wiedzę i umiejętności coachingowe zgłębiałam podczas  szkolenia CoachWise Essentials Program oraz w Akademii Greencoachingu. Ukończyłam między innymi szkolenie z redukcji stresu NoStress w Fundacji Jedność oraz Pierwszą Pomoc Psychologiczną w Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu.

W Camino prowadzę rozmowy coachingowe oraz udzielam pierwszej pomocy psychologicznej, jako konsultant kryzysowy,

Praktykuję medytację chrześcijańską, uwielbiam aktywność fizyczną, szczególnie taniec.

Kontakt do mnie: agnieszkabocian@gmail.com, tel. 512-03-13-03

Mariusz Zatylny – Od 2019 roku jestem świeckim członkiem zakonu mniszego – oblatem klasztoru oo. Benedyktynów w Lubiniu, znanym m.in. z Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej (miejsca dialogu międzyreligijnego). Korzystam z dobrodziejstw duchowych rodziny benedyktyńskiej w stałej formacji osobistej, w tym opieki ojca duchownego zgodne z tradycją zakonu.

Przez 14 lat do 2012 roku byłem członkiem międzynarodowej ekumenicznej wspólnoty Chemin Neuf, łączącej doświadczenie odnowy charyzmatycznej z duchowością i formacją ignacjańską (jezuicką). Regularnie odbywałem ćwiczenia duchowne wg metody św. Ignacego Loyoli (w tym 30-dniowe rekolekcje w ciszy w 1997r). Uczestniczyłem w życiu i misjach ewangelizacyjnych wspólnoty we Francji, Republice Demokratycznej Kongo, Republice Czeskiej oraz w Polsce.

Jestem inicjatorem i opiekunem małej wspólnoty Winnego Krzewu (włączonej w nurt Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej) promującej powszechne braterstwo i dialog dla światowego pokoju i współistnienia oraz ekologię integralną.

Mam doświadczenie wychodzenia z kryzysów osobistych w oparciu o terapię indywidualną, ale i religijne narzędzia wsparcia (rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego wg metody „Siloe” i „Anamnese”). Praktykuję modlitwę głębi (centerig prayer) wg metody o.Thomasa Keatinga OSCO. Zajmuję się braterskim „towarzyszeniem duchowym” – pomocą w rozeznaniu sytuacji życiowej w kontekście życia modlitewnego.

Jestem architektem, przedsiębiorcą, od 22 lat szczęśliwym mężem, ojcem 5 dzieci. Lubię kontemplować piękno ludzi i świata oraz rozwijać ich dobre strony realizując dobre projekty.

Kontakt do mnie : ma.zatylny@gmail.com, Tel. 606 295 432

Ks. Arkadiusz Lechowski – duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, kierownik duchowy, pedagog, terapeuta pracujący w oparciu o metodę Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy), polegającą w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji celu. Uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kierujący się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddający swoją pracę superwizji.

Obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

W ramach Camino prowadzi, terapię BSFT, interwencję kryzysową, oraz wsparcie duchowe – sesje indywidualne i dla par. W celu umówienia się na spotkanie można kontaktować się z Pokojem Pierwszego Kontaktu Centrum SŁużby Rodzinie, pod nr. tel.: + 48 607 131 131