Wsparcie duchowe to propozycja dla osób, które chcą porozmawiać o swoich poszukiwaniach, trudnościach czy wątpliwościach, związanych z wiarą.

Zapraszamy Cię bez względu na to, czy odnajdujesz się w Kościele, bez względu na Twoją przynależność wyznaniową lub jej brak, bez względu na to, jaka jest Twoja duchowa droga lub czy dopiero jej szukasz. Fundamentem wsparcia duchowego jest Twoja wolność; chcemy towarzyszyć Ci w Twoich duchowych poszukiwaniach, bez narzucania Ci czegokolwiek, w poszanowaniu Twoich wartości i wyborów.

Tematem wsparcia duchowego może być:

  • Twoja relacja z Bogiem
  • pytania dotyczące wiary i duchowości
  • Boże działanie i prowadzenie w Twoim życiu
  • poszukiwanie swojego miejsca w Kościele
  • trudne doświadczenia, zranienia w Kościele

Wsparcie duchowe może mieć formę jednorazowego spotkania lub kilku spotkań.