Terapia BSFT- Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach została stworzona w 1982 roku w USA przez  Steva de Shazer i Insoo Kim Berg. Twórcy metody przeanalizowali tysiące sesji terapeutycznych, aby wychwycić te pytania i techniki stosowane przez psychoterapeutów, które są najbardziej pomocne dla klientów. 

Terapia BSFT wpisuje się w nurt psychologii pozytywnej i opiera się na założeniach, że można budować dobrą przyszłość mimo trudności doświadczanych w przeszłości oraz że każdy problem ma swoje rozwiązanie. 

W procesie terapeutycznym ważna jest droga prowadząca do Twojego celu i kolejne kroki, które przybliżają Cię do życia, jakiego pragniesz. Jeśli oglądamy się wstecz, to po to, by skorzystać z Twoich doświadczeń i zasobów, z tego, czego już nauczyłeś / nauczyłaś się na drodze, którą masz za sobą.

Metoda jest krótkoterminowa, ze względu na szybkość pojawiania się zmian w życiu klienta. Badania wykazały, że klienci osiągają zmiany, umożliwiające im radzenie sobie z problemami, średnio po około 4-6 spotkaniach. 

Terapia BSFT pomaga między innymi w takich trudnościach, jak:

  • depresja,
  • zaburzenia lękowe,
  • uzależnienia (od alkoholu i innych używek, nowych technologii itp.), 
  • doświadczenie traumy, zespół stresu pourazowego,
  • nieradzenie sobie z emocjami, ze stresem,
  • zaburzenia odżywiania,
  • doświadczanie przemocy lub bycie jej sprawcą,
  • problemy w relacjach i komunikacji z bliskimi osobami,
  • konflikty małżeńskie i rodzinne,
  • doświadczenie straty.

Jak wygląda kontakt?

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut. Długość procesu i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb klienta, jednak najczęściej sesje odbywają się co 2 tygodnie. Terapia BSFT może być prowadzona indywidualnie, jak również z parą lub rodziną.