Pierwsza Pomoc Psychologiczna – to wsparcie emocjonalne osoby doświadczającej silnie stresowego lub kryzysowego wydarzenia. Jej celem jest m.in. ustabilizowanie stanu psychicznego osoby w kryzysie. Umiejętnie udzielona zapobiega powstawaniu zaburzeń psychicznych, a nawet ratuje życie. Może udzielać jej każdy, nie tylko profesjonalista. 

PPP sprowadza się do 3 spotkań, podczas których, następuje: wsparcie, diagnoza, normalizacja oraz edukacja psychologiczna, uruchomienie zasobów, przygotowanie planu wyjścia z kryzysu oraz zakończenie interwencji.

WHO ujmuje pierwszą pomoc psychologiczną w 5 krokach tzw Modelu RAPID:

  1. (R) – Reflective Listeningczyli aktywne słuchanie
  2. (A) – Assessment of needs – ocena funkcjonowania i diagnoza sytuacji
  3. (P) – Priorytetyzacja – ustalenie najważniejszych obszarów do pracy
  4. (I) – Interwencja – stworzenie konkretnego planu i strategii działania
  5. (D) – Disposition – zakończenie interwencji – sprawdzenie jak osoba sobie radzi

Jeśli nasza pomoc okazuje się niewystarczająca, zgodnie z  wytycznymi WHO należy w tym momencie ukierunkować osobę będącą w kryzysie do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Może być to interwencja kryzysowa, konsultacje psychologiczne czy terapia.

Powrót do stanu sprzed kryzysu jest głównym celem PPP. Może jednak się zdarzyć, że kryzys stanie się punktem wyjścia do rozwoju. Tu z pomocą może przyjść coaching kryzysowy lub po prostu coaching.