Poradnictwo/ konsultacje psychologiczne skierowane jest do osób , które potrzebują doraźnej pomocy koncentrującej się na aktualnie doświadczanych trudnościach życiowych. Jest zorientowane na pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. Skupia się na wzmacnianiu zasobów (mocnych stron) osoby, usuwaniu przeszkód na drodze do jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia. Poradnictwo psychologiczne okazuje się być znaczącym wsparciem w momentach zmiany, a także w chwilach, kiedy czujemy, że obecna sytuacja zaczęła lub może nas przerosnąć. Może pomóc zrozumieć problem i poszukać jego rozwiązania, osiągnąć ważne rozwojowe cele i przygotować się na nowe wyzwania, z jakimi spotykamy się na kolejnych etapach życia. Może również polegać na doskonaleniu umiejętności, które w przyszłości pomogą Ci w osiąganiu osobistych celów i zachowaniu równowagi emocjonalnej.

Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w trudnościach związanych z:

 • pracą i życiem zawodowym
 • usamodzielnianiem się
 • podejmowaniem ważnych decyzji
 • konfliktami z osobami ze swojego otoczenia
 • radzeniem sobie ze stresem życia codziennego
 • problemami wychowawczymi
 • przeżywaniem żałoby, choroby, śmierci lub straty
 • innymi kryzysami w życiu osobistym i zawodowym

Jak wygląda kontakt?

Odbywa się w formie kilku spotkań, których nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Spotkania obejmują:

 • wstępną diagnozę problemu – zidentyfikowanie trudności, z jaką dana osoba sobie nie radzi
 • w bezpiecznej atmosferze odreagujesz napięcie wynikające z przeżywanych uczuć, stresy związane z aktualnymi trudnościami, zyskasz wgląd w siebie i swoją sytuację
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
 • wspólnie z psychologiem zidentyfikujesz czynniki, które są źródłem problemu i go podtrzymują
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 • odnajdziesz w sobie umiejętności albo nauczysz się nowych sposobów, które są niezbędne do usunięcia źródeł problemu
 • wzmocnienie w realizowanych zmianach
 • otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowych sposobów działania w codziennym życiu
 • ewentualne określenie dalszego kierunku pomocy
 • zazwyczaj kilka spotkań rzuca nowe światło na trudną sytuację, zdarza się również, że w przypadku niektórych trudności wskazana jest dalsza pomoc, np. w formie dłuższej terapii, by lepiej radzić sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości