Interwencja kryzysowa to forma intensywnej pomocy psychologicznej udzielanej osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sama sobie z nią poradzić. Głównym celem jest szybkie przywrócenie homeostazy oraz powrót do stanu sprzed traumatycznego dla klienta wydarzenia. Interwencja kryzysowa to zespół wielu połączonych działań, których głównym zadaniem jest zapewnienie klientowi bezpieczeństwa oraz ułatwienie szybkiego odzyskania równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości. Ważne jest też szybkie rozwiązania problemu, który stanowi podłoże stanu kryzysowego.

Interwencja kryzysowa przydatna jest w takich sytuacjach, jak:

  • doświadczanie przemocy fizycznej lub/oraz psychicznej
  • konflikty w rodzinie, rozwód, rozstanie,
  • śmierć bliskiej osoby
  • choroba własna lub bliskiej osoby
  • niespodziewane wydarzenia losowe (np. wypadek)
  • myśli samobójcze
  • bezdomność
  • trudne sytuacje w pracy, np. mobbing
  • nagła utrata pracy
  • nieumiejętność emocjonalnego radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach

Jak wygląda kontakt?

Interwencja kryzysowa obejmuje maksymalnie 5 spotkań, w zależności od sytuacji na przestrzeni maksymalnie 3 miesięcy.