Pierwszym coachem był Sokrates, który stawiał ludziom pytania, inspirujące do autorefleksji. Słowo „coaching” pochodzi od nazwy węgierskiego miasteczka, w którym produkowano powozy. Coaching jest mocno związany z drogą; pomaga dostać się z miejsca, gdzie jesteś teraz, do tego, gdzie chcesz być. To Ty prowadzisz swój powóz; coach siedzi obok i towarzyszy Ci, obserwując, czy zmierzasz do obranego przez Ciebie celu. 

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, a w przeszłości szuka jedynie tych doświadczeń, z których możesz się uczyć. Jest ukierunkowany na Twój rozwój, cele i mocne strony. Dotyka sfery Twojej życiowej misji, tożsamości i wartości.

Jeśli jesteś osobą wierzącą i chcesz włączyć obszar duchowy w proces coachingu, to możemy wspólnie przyjrzeć się Bożemu prowadzeniu w Twoim życiu. W kontekście coachingu chrześcijańskiego Twoje pasje, talenty, zasoby są darem Boga, danym Ci po to, byś mógł/mogła wieść spełnione życie, zgodne z Bożym planem.

Coaching może pomóc Ci w takich obszarach, jak:

  • odkrywanie powołania życiowego i zawodowego
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
  • poprawa relacji i komunikacji z bliskimi
  • wprowadzanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym
  • rozwój zawodowy w zgodzie z Twoimi talentami i wartościami
  • efektywne zarządzanie finansami
  • skuteczna realizacja działań zawodowych i społecznych
  • mądre przywództwo w biznesie, ngo czy Kościele

Jak wygląda kontakt?

Coaching może być prowadzony zarówno indywidualnie, jak i z parą bądź z zespołem, pracującym nad wspólnym celem. Spotkania trwają ok. 50 minut. Ich częstotliwość, jak i długość procesu coachingowego zależy od potrzeb klienta. Najczęściej jest to kilka do kilkunastu sesji, odbywających się co 2 lub 3 tygodnie.