Bliskie jest nam patrzenie na rozwój osobisty jako na drogę, pewien specyficzny proces, jaki zachodzi w czasie, który jest nam dany.

Wszyscy jesteśmy na drodze naszego życia, świadomie lub nie, przemierzając ją nie tylko w sposób zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Często doświadczamy na niej różnych przeszkód, ograniczeń i wyzwań,  którym musimy stawić czoła, by pójść dalej. Pragniemy doświadczać na niej wewnętrznego spokoju, pewności  kolejnych kroków, omijać pułapki i wychodzić ze ślepych zaułków.

W trudnych momentach życia mogą dokonywać się ważne kroki, zmierzające do zmiany i realizacji istotnych celów osobistych

Bliskie jest nam podejście Viktora Frankla- psychoterapeuty, filozofa i autora książki „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. Uważał on, że jesteśmy wolni i w każdej sytuacji możemy dokonywać wyborów w oparciu o nasze wartości, a właśnie kierowanie się wartościami i dokonywanie świadomych wyborów nadaje sens życiu. Będąc więźniem obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, Frankl dał świadectwo tego, co głosił – tego, że wewnętrzna wolność jest czymś fundamentalnym i że człowiek może ją zachować w najtrudniejszej sytuacji.

Pomaganie drugiej osobie jest czymś znacznie więcej niż tylko ratowaniem jej z opresji czy łagodzeniem cierpień. Zaczyna się od zrozumienia sytuacji, w jakiej aktualnie się znajduje oraz odkrycia jej głębokiego sensu i  znaczenia dla dalszych wyborów. Jest pomaganiem  w stawaniu się pełniejszą i bogatszą osobą, poprzez uruchomienie jej wewnętrzne zdolności  do radzenia sobie z problemami. To pomoc  w realizacji własnych konstruktywnych możliwości,  by stanąć mocno na własnych nogach i iść dalej  we właściwym kierunku. Tym cenniejsze jest kroczenie o własnych siłach, ale w towarzystwie drugiej osoby.

Rolą terapeuty jest zachęta do dalszych  poszukiwań i wysiłków w momencie, gdy ogarnia Cię  poczucie bezradności i bezsilności, skłaniające do tego, aby się im poddać.  To uważne towarzyszenie Ci w zmaganiu się z poczuciem zagubienia w sytuacji, z niechęcią, z utrwalonymi schematami myślenia i zachowania. Tak długo, aż odkryjesz własną drogę i zgromadzisz siły.

Naszą rolą jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi w tej drodze… poznawania siebie, odkrywania  wewnętrznego potencjału i zasobów; tworzenia możliwości do ich rozwijania; docierania do miejsc zapomnianych, prawdziwych w sobie; wspierania w pokonywaniu przeszkód na tej drodze, które często znajdują się w nas samych…To patrzenie z uwagą na stawianie kolejnych kroków,  świadome podejmowanie osobistych wyborów, to przemierzanie z szacunkiem kolejnych etapów  i witanie z radością nowej  jakość w życiu, które staje się coraz pełniejsze…. 

Zapraszamy Cię do niezwykłej  podróży w głąb siebie,  ku odkryciu  głębokiego sensu miejsca, w którym teraz jesteś  …