Spotkania odbywają się w gabinecie w Łodzi lub  online, co umożliwia  korzystanie z nich w dowolnym miejscu i okolicznościach.

Odpłatność za spotkanie  ustalana jest indywidualnie, w zależności od formy pomocy oraz  czasu jej trwania i wynosi 120, – (wsparcie online), – 130, – (w warunkach gabinetowych).

Chcemy aby finanse nie stanowiły dla Ciebie przeszkody w drodze do pozytywnych zmian  a były środkiem do celu i inwestycją w siebie, dlatego też bierzemy  pod uwagę indywidualną sytuację każdej osoby. Jeśli proponowana przez nas opłata przekracza Twoje możliwości finansowe, powiedz nam o tym; poszukamy rozwiązania.

Pierwszą pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe świadczymy pro bono. W związku z tym spotkania te są bezpłatne w formie online i za opłatą 40 zł w gabinecie (pokrycie kosztów).