Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym osoby będące w sporze dążą z pomocą mediatora do porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Dlatego w mediacji nie ma przegranych. Pomoc mediatora jest szczególna, gdyż to nie on rozstrzyga konflikt i nie on dyktuje sposób jego rozwiązania. Mediator towarzyszy stronom konfliktu w taki sposób, by mogły się nawzajem usłyszeć, zauważyć swoje i drugiej strony potrzeby. Mediacje dają poczucie bezpieczeństwa, które jest konieczne do tego, by spór zakończył się prawdziwym porozumieniem. Ma ono duże szanse realizacji, gdyż to właśnie strony konfliktu same je wypracowują.

Jak wygląda kontakt:

  1. Spotkania wstępne – na ogół od 0,5 do 1 godziny. Mediator spotyka się najpierw ze stronami oddzielnie, by zapoznać je z zasadami mediacji i ich przebiegiem. Podczas tych spotkań mediator uzyskuje wstępną wiedzę o konflikcie widzianym oczyma każdej ze stron.
  1. Spotkania stron z mediatorem – w zależności od ich specyfiki trwają 1,5 do 2 godzin. Ilość spotkań – od 1 do kilku.